Category: Uncategorized

Årsmøte 2024

Saker som behandles på årsmøtet Konstituering Godkjenning av innkalling, saksliste og foretningsorden Årsberetning Regnskap Innmeldte saker Budsjett 2024 Arbeidsprogram 2024 Vedtekter Valg Sakspapirer sendes ut til alle betalende medlemmer en

Read More »

Skeive samtaler

Helt siden terroren i fjor har vi følt på behovet for en arena hvor det skeive miljøet, støttespillere og andre kan møtes for å snakke sammen. På tvers av organisasjoner,

Read More »