Dette er det FRI Rogaland skal jobbe med det neste året.

Område 1 – Politisk arbeid

Styret skal:
Støtte og samarbeide med organisasjoner som vi har felles interesser med.
Delta i fora hvor LHBT+ politisk arbeid blir satt på dagsorden
Følge opp meldinger fra media og benytte media på en best mulig måte for å fremme organisasjonens sak og mål.
Arbeide for å iverksette handlingsplaner i samtlige kommuner i Rogaland.

Område 2 – Sosialt arbeid

Styret skal:
Arrangere Skeivå Rogaland Pride i august / september hvert år.
Tilrettelegge for og arrangere kulturelle og sosiale arrangementer, både i egen regi og i regi av medlemmer/undergrupper.
Sikre og ivareta gode møteplasser for alle deler av vår målgruppe

Område 3 – Informasjonsarbeid

Styret skal:
Holde FRI Rogaland sin nettside og sosiale medier oppdatert med organisasjonens og gruppens tiltak. De skal brukes aktivt til å stimulere til aktivitet.
Formidle informasjon om aktiviteter, politiske saker og styrets arbeid til våre medlemmer gjennom flere kanaler.
Gjøre tilgjengelig informasjonsmateriell for våre medlemmer, skoler, ungdomsgrupper og relevante fora.

Område 4 – Organisasjonsarbeid

Styret skal:
Sikre god kommunikasjon og samarbeid mellom styret og aktivitetsgrupper
Arbeide for å øke medlemstallet.
Skolere tillitsvalgte og medlemmer innen relevante områder.
Kalle inn til medlemsmøte for å diskutere om laget bør fortsette å være tilknyttet FRI.

Område 5 – Helsearbeid

Styret skal:
Fokusere på rusforebyggende arbeid gjennom å tilby trygge møteplasser og rusfrie arenaer.
Fremme kompetanseheving om kjønnsmangfold
Fokusere på medlemmenes helse, med et spesielt fokus på seksuell helse, mental helse og rusforebyggende arbeid.