Skeive samtaler

Helt siden terroren i fjor har vi følt på behovet for en arena hvor det skeive miljøet, støttespillere og andre kan møtes for å snakke sammen. På tvers av organisasjoner, på tvers av identiteter og bokstaver. Om temaer som rører seg i det skeive mangfoldet.

Vi er tydeligvis ikke de eneste som har kjent på det, for siste året har lignende arenaer blitt skapt landet rundt.

Og vi er så takknemlige for at Sølvberget ønsket å ta i mot oss, og bidra til å skape denne møteplassen.

Det første arrangementet er i dag 13.00 i kjelleren på Sølvberget Kulturhus. Og er i samarbeid med Skeiv Verden og Senter for Kjønnsstudier ved UiS. I dag har vi invitert 4 forskere til å snakke om kjønnsidentitet. Hva er det? Er det et nytt fenomen? Kan det smitte? Hvorfor er det så kontroversielt?

For de videre samtalene har vi flere temaer på blokken allerede: Som skeiv og psykisk helse, kropp, skeiv alderdom og ytringsfrihet. Men vi ønsker gjerne også flere forslag til temaer. Og potensielle deltakere.

De siste dagene har det vært litt støy rundt eventet vårt, og Kåkå sin «Wonderful World»
Først med innlegg fra festivalsjefen fra Kåkå HER og så med svar fra leder i FRI Rogaland HER.
Vi ønsker å invitere både Kåkå og Kalvig til samtalen om ytringsfrihet.